Wpłaty będące składkami członkowskimi lub wsparciem dla GKS Zagłębie Wałbrzych można dokonywać

na nasze konto bankowe. Bank BNP Paribas Bankowość Detaliczna w Warszawie. 

Nr konta: 44 1750 0012 0000 0000 3766 0531

Stowarzyszenie GKS Zagłębie Wałbrzych

ul. Blankowa 48/4

58-316 Wałbrzych